tusworld

Şubat 13, 2019

TUS’a Nasıl Hazırlanmalı?

Öğrenme üzerinde etkili olan unsurlar birbiri ile ilişkilidir. Anlama düzeyi, okuma hızı, hafıza gücü, konsantrasyon ve not tutma alışkanlığı gibi unsurlar karşılıklı olarak etkileşim halindedir.