Farmakoloji’ de Mnemonicler – Dr. Ahmet ALTUN

Farmakoloji’ de Mnemonicler – Dr. Ahmet ALTUN

dr ahmet altun köşe yazıları

doktor ahmet altun köşe yazıları

FARMAKOLOJİ’DE MNEMONIC’LER

* eTWOposide: Topoizomeraz II‘yi inhibe eder. G2 dönemine etki eder
* BupPROpiyon: Nikotin bağımlılık tedavisinde kullanılır (buspiron bir anksiyolitiktir)
* P(ower)oksetin: Etkisi güçlü (power) SSRI grubu antidepresandır
* torCETRAPİB: Colestrerol Ester TRAnsfer Protein İnhiBisyonu yapar
* FULLvESTRANT: FULL ESTrojen Reseptör ANTagonistidir
* bosENTAN,sitaksENTAN: ENdoTelin reseptör ANtagonistleridir
* LOWastatin: Etki gücü LOW‘dur (düşüktür). En kısa etkili anjiotensin reseptör blokörüdür
* Mikrotübül inhibitörleri: hücreyi M döneminde, Metefazda, Mitozda durudurur
* tioGUANİN, merkaptoPÜRİN, azatioPRİN: PÜRİN antimetabolitleridir
* BİYO-EŞDEĞER: BİYOyararlanımın EŞDEĞER olması demektir
* İYON tuzağında ilaç İYONize olduğu ortamda birikir
* VİGABATRİN: Vİnil yapıdaki GABA TRansaminaz İNhibitörüdür
* klorpropamiD: Diyabet ilacıdır (karışmasın klorpromazin antipsikotiktir)
* alDehid dehidrogenenazı inhibe eden: Disülfiram’dır (karışmasın alkol dehidrogenazı inhibe eden fomepizoldur)
* dihidropteorat Sentetazı inhibe eden: Sulfonamidlerdir (karışmasın dihidrofolat redüktazı inhibe eden trimetoprimdir)
* naloXan: opoid antagonistidir (X) (karışmasın nalbifin bir parsiyel agonisttir)
* ganireliX: gnrh antagonistidir (X) (karışmasın gonadorelin bir agonisttir)
* meTİmazol: Tİroid ilacıdır (karışmasın metamizol bir nsaii’dir)
* finaSterid: 5-alfa redüktaz inhibitörüdür (karışmasın flutamid testosteron reseptör blokörüdür)
* sitoGLİPtİN: Glukagon Lİke Peptid yıkımını İNhibe eder
* Vezamikol: asetilkolinin Veziküle girişini engeller (karışmasın kolin reuptake’ini inhibe eden hemikolinyum’dur)
* mao-B özelikle Beyinde (Brain) bulunur (mao-A  heryerde:Anywhere bulunabilir)
* glutamatın Metabotropik reseptörü Mglu’dur (iyonotropik olanlar nmda, ampa ve kainat’tır)
* barbiDURATION (barbitüratlar) klor kanallarının açık kalma SÜRESİNİ uzatır (karışmasın benzodiazepinler özellikle açılma frekansını arttırır)
* FLUvastatin: Etkisi FLU (silik) olan statindir
* GEBElerde güvenli antihipertansifler: Hidralazin, Metildopa, Labetalol (HaMiLe)
* en Hepatotoksik genel anestezik: Halotandır, en fazla Metabolize olan Metoksifluran’dır
* Rifampin ve Ribavirin: Rna polimerazı inhibe eder
Çok daha fazlası Altun Farmakoloji Seminerlerinde, Tusdata şubelerinde…
Selamlar, sevgiler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir